Факторинг

Шта је факторинг?

Факторинг представља финансијски инструмент којим Фактор – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ), краткорочно финансира извозна предузећа на основу недоспелих, неспорних потраживања, проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном или домаћем тржишту.

Учесници у факторинг послу:

 • Фактор – АОФИ
 • Уступилац – Продавац робе или услуге који продаје робу дужнику са одложеним роком плаћања и уступа потраживања Фактору
 • Дужник – Купац робе или услуга

Врсте факторинг услуга које АОФИ пружа извозницима:

 • Међународни извозни факторинг (кроз једнофакторски и двофакторски систем рада)
 • Домаћи факторинг

Предности факторинга:

 • Побољшава ликвидност – бржом наплатом потраживања кроз исплату авансних средстава обезбеђују се неопходна средства за плаћање сопствених обавеза и финансирање производње
 • Повећава кредитну способност и бонитет извозника, без оптерећења билансних позиција и евидентирања у Кредитном бироу
 • Боља конкурентска позиција извозника, како код купаца тако и код добављача, давањем дужих рокова плаћања и продаје робе на отворено
 • Сигурност у наплати потраживања

Корисници факторинга:

 • Извозно оријентисана предузећа која остварују годишњи извоз од ЕУР 100.000 или пропорционални износ у току године, без обзира на величину предузећа
 • Предузећа која нуде робу на одложено плаћање или која започињу посао са новим купцима
 • Предузећа која имају добре вишегодишње програме и квалитетне купце, али немају довољно обртног капитала да финансирају дуже рокове наплате
 • Мала и средња предузећа која немају довољно ресурса, као ни финансијску снагу да се додатно задужују на финансијском тржишту
 • Предузећа која воде рачуна о сопственој ликвидности, повећавајући брзину и квалитет наплате, као и обртни капитал за даља улагања, уз истовремено смањење трошкова наплате и могућих губитака

Како факторинг функционише:

 • Након испоруке робе или извршене услуге извозник испоставља фактуру дужнику
 • Извозник доставља АОФИ копију фактуре са другом пратећом (извозном) документацијом уз потписано обавештење дужнику о уступљеном потраживању
 • По достављању комплетне документације АОФИ исплаћује авансна средства у висини до 95% номиналне вредности уступљеног потраживања умањена за трошак провизије
 • По доспећу фактуре, а након уплате дужника на рачун АОФИ, врши се исплата разлике између исплаћеног аванса и примљене уплате на рачун извозника. Уколико је уговором прецизирано остатак овог износа АОФИ може користити за намирење доспелих обавеза извозника
 1. Извозник доставља попуњен упитник за факторинг са другом захтеваном документацијом која је наведена уз упитник
 2. АОФИ приступа анализи бонитета наведених дужника из упитника и доставља индикативну понуду са листом прихватљивих дужника
 3. По прихватању индикативне понуде припрема се предлог за Извршни одбор АОФИ који доноси коначну одлуку
 4. Након позитивне одлуке Извршног одбора приступа се потписивању уговора о факторингу
 5. По потпису уговора и уступању потраживања за одобрене дужнике, АОФИ врши финансирање у складу са вашим потребама у девизама или динарима

Цена факторинга

 • Бонитетни извештаји дужника представаљају трошак који извозник има пре закључења уговора о међународном факторингу, а који омогућава мониторинг над дужником у року од једне године
 • Факторинг провизија је фиксни трошак дефинисан уговором за сваког дужника и наплаћује се у уговореном проценату на целокупну вредност уступљеног потраживања – фактуре приликом исплате аванса
 • Факторинг камата- обрачунава се на месечном нивоу, на износ коришћених – исплаћених средства од дана финансирања до дана уплате дужника

ДОБРА ОДЛУКА СЕ БАЗИРА НА ЗНАЊУ, А НЕ НА БРОЈЕВИМА

Платон

  informacije

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com