Faktoring

Šta je faktoring?

Faktoring predstavlja finansijski instrument kojim faktor – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI), kratkoročno finansira izvozna preduzeća na osnovu nedospelih, nespornih potraživanja, proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom ili domaćem tržištu.

Učesnici u faktoring poslu:

 • Faktor – AOFI
 • Ustupilac – Prodavac robe ili usluge koji prodaje robu dužniku sa odloženim rokom plaćanja i ustupa potraživanja Faktoru
 • Dužnik – Kupac robe ili usluga

Vrste faktoring usluga koje AOFI pruža izvoznicima:

 • Međunarodni izvozni faktoring (kroz jednofaktorski i dvofaktorski sistem rada)
 • Domaći faktoring

Prednosti faktoringa:

 • Poboljšava likvidnost – bržom naplatom potraživanja kroz isplatu avansnih sredstava obezbeđuju se neophodna sredstva za plaćanje sopstvenih obaveza i finansiranje proizvodnje
 • Povećava kreditnu sposobnost i bonitet izvoznika, bez opterećenja bilansnih pozicija i evidentiranja u Kreditnom birou
 • Bolja konkurentska pozicija izvoznika, kako kod kupaca tako i kod dobavljača, davanjem dužih rokova plaćanja i prodaje robe na otvoreno
 • Sigurnost u naplati potraživanja

Korisnici faktoringa:

 • Izvozno orijentisana preduzeća koja ostvaruju godišnji izvoz od EUR 100.000 ili proporcionalni iznos u toku godine, bez obzira na veličinu preduzeća
 • Preduzeća koja nude robu na odloženo plaćanje ili koja započinju posao sa novim kupcima
 • Preduzeća koja imaju dobre višegodišnje programe i kvalitetne kupce, ali nemaju dovoljno obrtnog kapitala da finansiraju duže rokove naplate
 • Mala i srednja preduzeća koja nemaju dovoljno resursa, kao ni finansijsku snagu da se dodatno zadužuju na finansijskom tržištu
 • Preduzeća koja vode računa o sopstvenoj likvidnosti, povećavajući brzinu i kvalitet naplate, kao i obrtni kapital za dalja ulaganja, uz istovremeno smanjenje troškova naplate i mogućih gubitaka

Kako faktoring funkcioniše:

 • Nakon isporuke robe ili izvršene usluge izvoznik ispostavlja fakturu dužniku
 • Izvoznik dostavlja AOFI kopiju fakture sa drugom pratećom (izvoznom) dokumentacijom uz potpisano obaveštenje dužniku o ustupljenom potraživanju
 • Po dostavljanju kompletne dokumentacije AOFI isplaćuje avansna sredstva u visini do 95% nominalne vrednosti ustupljenog potraživanja, umanjena za trošak provizuje
 • Po dospeću fakture, a nakon uplate dužnika na račun AOFI, vrši se isplata razlike između isplaćenog avansa i primljene uplate na račun izvoznika. Ukoliko je ugovorom precizirano ostatak ovog iznosa AOFI može koristiti za namirenje dospelih obaveza izvoznika prema AOFI
 1. Izvoznik dostavlja popunjen upitnik za faktoring sa drugom zahtevanom dokumentacijom koja je navedena uz upitnik
 2. AOFI pristupa analizi boniteta navedenih dužnika iz upitnika i dostavlja indikativnu ponudu sa listom prihvatljivih dužnika
 3. Po prihvatanju indikativne ponude priprema se predlog za Izvršni odbor AOFI koji donosi konačnu odluku
 4. Nakon pozitivne odluke Izvršnog odbora pristupa se potpisivanju ugovora o faktoringu
 5. Po potpisu ugovora i ustupanju potraživanja za odobrene dužnike, AOFI vrši finansiranje u skladu sa vašim potrebama u devizama ili dinarima

Cena faktoringa

 • Bonitetni izveštaji dužnika predstavljaju trošak koji izvoznik ima pre zaključenja ugovora o međunarodnom faktoringu, a koji omogućava monitoring nad dužnikom u roku od jedne godine
 • Faktoring provizija je fiksni trošak definisan ugovorom za svakog dužnika i naplaćuje se u ugovorenom procentu na celokupnu vrednost ustupljenog potraživanja – fakture prilikom isplate avansa
 • Faktoring kamata – obračunava se na mesečnom nivou, na iznos korišćenih – isplaćenih sredstva od dana finansiranja do dana uplate dužnika

DOBRA ODLUKA SE BAZIRA NA ZNANJU, A NE NA BROJEVIMA

Platon

  informacije

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com