Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 05. јануара 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга одржавања возила. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.