Јавне набавке

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 26.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге -DMS (Document Management system) са функционалностима електронске писарнице – дорада постојећих...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге одржавања инфраструктурних сервиса и ИТ опреме. Обавештење о покретању поступка објављено је и на...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 02.новембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набав...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16.септембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге консолидација и “оutsourcing ‚‚ штампе. Обавештење о покретању поступка о...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16.септембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге ревизије финансијских извештаја за 2020. годину Обавештење о покретању поступка...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 22. јула 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11.јуна 2020. године преговарачки поступак  за набавку услуга – одржавање пословне апликације  ASEBA PUB – Осигурање и Факторинг . Обавештење о покретању п...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 08. маја 2020. године преговарачки поступак  за набавку услуга – Израда нових функционалности у пословној апликацији ASEBA PUB 2000. Обавештење о покретању...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 25. марта 2020. године отворени поступак јавне набавке Office365 са имплементацијом. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки. Пo...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16. марта 2020. године отворени поступак јавне набавке проширење постојећег софтверско – безбедносног решења за препознавање ИТ инцидената и заштиту ИТ инф...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 09. марта 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку канцеларијског материјала по партијама. Обавештење о покретању поступка објављено је и на...

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
у Јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 19. фебруара 2020. године отворени поступак јавне набавке Рачунарске опреме са имплементацијом. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних...