Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 12. септембра 2018. године поступак јавне набавке мале вредности за услугу ревизије финансијских извештаја за 2018.годину. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.