Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 06. марта 2018. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку рачунарске опреме. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.