АОФИ је у досадашњем раду успоставила сарадњу и потписала уговоре о сарадњи са бројним међународним институцијама и банкама.

АОФИ је активна чланица:

Prague club Berne union

Од децембра 2006. године АОФИ је активна чланица Прашког клуба Бернске уније који броји више од 30 чланица – извозно-кредитних агенција и банака из Европе, Азије, Африке и Блиског истока.

На сајту Прашког клуба Бернске уније можете преузети листу чланица и сазнати више о овој асоцијацији осигуравача и реосигуравача.

FCI

У јануару 2008. године АОФИ је примљена у чланство FCI – Factors Chain International – међународне факторинг асоцијације која има преко 200 чланица из 65 земаља света. Више информација о FCI асоцијацији можете прочитати овде

Уговоре о сарадњи потписали смо са чланицама Прашког клуба и Бернске уније: