Интернет презентација АОФИ, укључујући све њене сервисе,  поштује приватност посетилаца.

Заштита података

Приликом коришћења наших услуга можда ће од вас бити затражено да дате личне податке. Давање оваквих информација је добровољно. Ваши лични подаци ће бити коришћени искључиво сагласно законима и другим прописима о заштити подака важећим у Републици Србији.

Лични подаци предочени на презентацији АОФИ  користе се у стандардним процедурама са циљем обрађивања ваших захтева. Обрада и употреба ваших података за консултације, рекламна и маркетиншка истраживања могућа је само уз вашу изричиту сагласност.

Уколико приликом давања података у напред наведене сврхе дате и сагласност да ваше податке користе и друге организације у саставу АОФИ или додатно наведене треће стране, они могу бити уступљени и тим странама. Уколико не дате свој пристнак, ваши подаци неће бити уступљени никоме.

АОФИ задржава право да модификује политику приватности поштујући законе и прописе Републике Србије.