Услови и правила коришцења сајта

Wеб сајт www.aofi.rs је онлајн информациони и комуникациони сервис који је АОФИ а.д.  реализовао у сврху присуства на Интернету. Коришћењем овог сајта или преузимањем материјала и документације са сајта, прихватате у потпуности услове и правила коришћења који су назначени у овом обавештењу. Уколико не прихватате било који од услова и правила коришћења, немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са њега.

Ограницено коришцење

Садржаји АОФИ Wеб сајта у потпуном су власништву АОФИ. Делови или цео Wеб сајт не могу бити копирани, репродуковани, пренети, публиковани или дистрибуирани без претходног писменог одобрења АОФИ, изузев у случају преузимања информација и материјала и похрањивања на диск рачунара појединачног корисника ради личне употребе.

Сви логотипи презентовани на овом Wеб сајту заштићена су имена и не могу бити коришћени на другим Wеб сајтовима без писменог одобрења АОФИ. Било које од имена укључујући име АОФИ не може бити инкорпорано у Интернет адресу без претходног писменог одобрења АОФИ.

Одрицање од права

Сви садржаји и информације на сајту www.aofi.rs представљени су јавности на увид у најбољој намери, и АОФИ верује да су тачни. Међутим, странка која жели да ступи у послован однос са АОФИ или користи неку од АОФИ услуга, не треба да се ослони на информације на Wеб сајту већ да упути директан упит одговарајућој инстанци у АОФИ. АОФИ не пружа било какве гаранције путем овог Wеб сајта у вези било којих производа или услуга, и на тај начин не може бити одговоран на директне или индиректне штете које могу настати коришћењем информација са овог Wеб сајта.

Информације на овом Wеб сајту могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештења.

Ауторска права

Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом актуелног Закона о ауторским и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од текстова са сајта или маилинг листа aofi.rs, без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно писмено одобрење АОФИ. Поједине информације са сајта www.aofi.rs могуће је преносити уз обавезно видно назначавање у адекватном облику о томе да је “информација преузета са сајта www.aofi.rs“.

Линкови

АОФИ не преузима одговорност за материјале које су начинила или публиковала трећа лица, а која су везана линком са страна Wеб сајта АОФИ.

Ако одлучите да посетите било који линкован Wеб сајт ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да АОФИ на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање поменутих Wеб сајтова или страна.

Надлежност суда

За све спорове који су настали из ових услова и правила надлежан је суд у Београду, Република Србија.

АОФИ задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.