АОФИ

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице је званична извозно кредитна агенција Републике Србије, основана 2005. године посебним Законом о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије.

 

Наша делатност

Послови осигурања и финансирања извоза за српска извозно оријентисана предузећа.

 

Услуге које нудимо нашим клијентима су следеће:

 1. Финансирање извозних послова пружањем услуга краткорочног кредитирања;
 2. Финансирање извозних послова пружањем услуга факторинга;
 3. Осигурање извозних потраживања од комерцијалних и некомерцијалних ризика;
 4. Издавање гаранција.

 

Наша мисија

Унапређење извоза српских предузећа кроз финансирање и осигурање извозних пројеката, као и сарадња са сличним институцијама држава спољнотрговинских партнера у циљу подизања конкурентности домаће привреде и освајања нових тржишта. Тежимо остварењу стратешког побољшања услова пословања извозне привреде и унапређењу структуре извоза Републике Србије. Због тога заједнички делујемо са развојним, финансијским и другим институцијама у земљи али и са релевантним страним компанијама и институцијама.

 

Примарни циљ  

Подстицање и унапређење извоза, применом следећих принципа пословне политике:

 • Очување реалне вредности капитала;
 • Квалитетна процена кредитне способности комитената у циљу обезбеђивања сигурности пласмана и наплате;
 • Подстицање извоза сталним унапређењем и развијањем делатности АОФИ из области осигурања и потраживања;
 • Заштита интереса акционара.

 

Зашто АОФИ? Зато што ми нашим клијентима пружамо:

 • Пакет производа и услуга из области финансирања и осигурања, на једном месту;
 • Повољне услове финансирања и осигурања извоза;
 • Кратке рокове реализације;
 • Сигурније пословање на иностраним тржиштима;
 • Конкурентност и раст продаје;
 • Значајне тржишне информације.